Schaarste en krapte op grondstoffenmarkt

Er is internationaal een tekort aan bouwmaterialen en dat zorgt voor hoge prijzen en lange levertijden voor onder meer hout, staal en isolatiemateriaal.
Ook Kozijn Service Nederland krijgt te kampen met flinke prijsverhogingen en vertraagde levertijden vanuit leveranciers en producenten.

Wanneer wordt gekeken naar basismetalen (aluminium, koper, staal, zink en nikkel) dan is er een gemiddelde stijging van de metalen op de grondstoffenbeurzen van 27%. Hierin werd de gemiddelde prijs van het eerste kwartaal van dit jaar vergeleken met de gemiddelde prijs van het gehele jaar 2020.

De afzonderlijke prijzen lieten nog een schokkender beeld zien. De prijs voor warmgewalst plaatstaal nam met 43% toe! De prijs van koperdraad nam ook met 29% toe. Ook de houtprijzen zijn in 2021 enorm omhoog gestuwd. Uit CBS houtprijsindex blijkt dat de prijzen van specifieke soorten hout in april 2021 maar liefst 45% hoger liggen dan het prijsniveau in december 2020.

Ook de transportkosten zijn verder gestegen. De prijsindex voor transportkosten laat zien dat het wegtransport in twee jaar 4% duurder is geworden en het opslaan en andere facilitaire ondersteuning in de transport ook nog eens 5% duurder is geworden.

Ondanks toegezegde levertijden kunnen deze helaas vertraging oplopen.
Ook zal de geldigheidsduur van uitgebrachte offertes strikter worden nageleefd.

Wij vragen om uw begrip in deze.