Privacy Statement Kozijn Service Nederland

Kozijn Service Nederland vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en willen u hierbij op de hoogte stellen hoe wij met uw gegevens omgaan.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
  In dit privacy statement beschrijft Kozijn Service Nederland, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, hoe er met uw gegeven wordt omgegaan.

 

 1. Wat is een persoonsgegeven?
  Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven.

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt* wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

  *Aan ons verstrekte gegevens
  Wanneer u gebruik wenst te maken van diensten van Kozijn Service Nederland hebben wij de volgende gegevens van u nodig
 • naam en adres;
  • contactgegevens (tel. nummers, e-mailadressen);
  • geboortedatum;
  • financiële gegevens (offertes, facturen).

 

 1. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 18 jaar
  Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Kozijn Service Nederland hun persoonsgegevens verwerkt.

  5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen 
  De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 

 1. Toestemming van de betrokkenen
 • Het communiceren met betrokkenen;
 • U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze dit mogelijk is;
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.
 1. Uitvoering van een overeenkomst met u
 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie, onder meer voor commerciële doeleinden;
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling;
 • Het bieden van klantenservice, het vervullen van garantieverplichtingen en het afhandelen van klachten en verzoeken.
 1. Wettelijke verplichting
 • Het bieden van klantenservice, het vervullen van garantieverplichtingen en het afhandelen van klachten en verzoeken;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.

 

 1. Vervulling van een taak van algemeen belang
 • Het bieden van klantenservice, het vervullen van garantieverplichtingen en het afhandelen van klachten en verzoeken;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.
 1. Gerechtvaardigd belang van Kozijn Service Nederland

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie, onder meer voor commerciële doeleinden;
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling;
 • Het bieden van klantenservice, het vervullen van garantieverplichtingen en het afhandelen van klachten en verzoeken;
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren
 • Het communiceren met betrokkenen;
 • U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze dit mogelijk is;
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen;
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten;
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.

 

 1. Delen met derden
  Kozijn Service Nederland deelt uw gegevens niet met andere partijen, tenzij u hier zelf om verzoekt en/ of hier toestemming voor heeft gegeven.

 

 1. In kaart brengen websitebezoek
  Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij uw gegevens opslaan en de informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

  8. Hoe lang wij gegevens bewaren

  Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als (i) u klant bent bij Kozijn Service Nederland of interesse blijft tonen in de diensten, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

 

De gegevens die door u worden ingevuld op onze website zullen 1 keer per maand worden verwijderd uit onze online database.

9. Uw rechten
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice. Naast het recht dat u toegang heeft tot uw persoonsgegevens heeft u tevens de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • het recht op rectificatie;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • een kennisgevingsplicht;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

10. Beveiliging en bescherming van gegevens
Kozijn Service Nederland past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Kozijn Service Nederland heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

 1. Google Analytics
  Kozijn Service Nederland volgt de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren.

 

We delen geen informatie met Google en alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem. Het privacybeleid van Google is in te zien op:

www.google.com/privacypolicy.html

 

 1. Andere websites
  De website van Kozijn Service Nederland kan links naar andere websites bevatten. Dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Het privacybeleid van Kozijn Service Nederland is alleen van toepassing op de websites van Kozijn Service Nederland. Wanneer u de links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u hier volledig op de hoogte van wenst te zijn.

 

 1. Wijzigingen
  De manier waarop Kozijn Service Nederland de persoonsgegevens verwerkt, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U zult, indien noodzakelijk, op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

 

 1. Contact
  Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Kozijn Service Nederland
Waalsdorperlaan 22C
2244 BN Wassenaar
Tel. 088-0202500
http://kozijnservicenederland.nl/contact/