Een beter milieu begint bij jezelf!

Kozijn Service Nederland  is voor het nieuwe jaar opnieuw gecertificeerd voor het duurzaam en verantwoord inzamelen en laten afvoeren van al het vrijgekomen afval.

Van al het afval wordt 90% gerecycled en nuttig hergebruikt. Hierdoor blijft de uitstoot van schadelijke stoffen beperkt tot het minimum!